HİZMETLERİMİZ

Tercüme Hizmetlerimiz

Tercüme ihtiyaçlarınızı profesyonel bir ekip ile çözmek istiyorsanız, doğru yerdesiniz.

Ticaret ve İş Tercümeleri

Ticari dokümanlar, sözleşmeler, teklifler, bankacılık, finans işlemleri, uluslararası taahhütler, ihaleler, toplantı tutanakları, raporlar, fizibiliteler, araştırmalar v.b. her türlü ticari yazışma tercümeleri konularının uzmanı ticari tercümanlarımızca yapılır.

Ki̇tap, Katalog, Broşür, Web Tercümeleri̇

Her konuda Kitap, Dergi, Katalog ve Broşürlerin her dilde yazılı çeviri hizmetidir. Uzmanlık gerektiren tercümeler branşlarına göre farklı tercümanlarımız tarafından yapılır. Web sayfalarının veya tüm Internet sitelerinin diğer dillere çevirisi hizmeti de verilir.

Fi̇lm, Cd, Dvd Tercümeleri̇

Film, CD, DVD, Kaset, Mikrokaset, Dat, Video kasetler, Mpeg, Wave, v.b. bilgisayar formatlarında kaydedilmiş ses ve görüntü dosyalarından verilen yazılı tercüme hizmetidir. Toplantı kayıtları, konferans, seminer, televizyon, radyo kayıtları bu kapsamda tercüme edilir

Hukuki̇ Tercümeler

Uluslararası ve T.C. hukuku konusunda uzman hukukçu tercümanlar tarafından verilen yazılı tercüme hizmetidir. Mahkeme kararları, Hukuki yazışmalar, patent başvuruları, Sözleşmeler, Vekaletnameler, Kanun ve yönetmelikler Beyannameler v.b. hukuki konularda tercüme çalışmaları bu kapsamda ele alınır.

Tekni̇k, Tibbi̇, Bi̇li̇msel Tercümeler

Uzmanlık gerektiren tercüme hizmetimizdir. Teknik şartnameler, Bilimsel çalışmalar, Tıbbi bilgi gerektiren çeviriler, İlaç prospektüsleri, Kullanım kılavuzları, Teknik çizim ve formüller içeren tercümeler bu branşlarda uzmanlaşmış ve yüksek öğretim görmüş tercümanlarımız tarafından tercüme edilir.

Akademik Tercümeler

Öğrencilere, öğretmenlere, tez, araştırma notları, ve her türlü bilgi kaynaklarının tercümeleri ilgili eğitim konusunda verdiğimiz hizmetimizdir. Ayrıca üniversitelerin istediği biçimlerde baskı, sayfa düzeni ve kağıt seçenekleriyle hazırlanır. Akademik tercümelerde uzman kadromuz tarafından icra edilmektedir.

Sanatsal,Edebi̇ Tercümeler

Sanat, Edebiyat, v.b. konularda uzmanlık gerektiren tercüme hizmetimizdir. Her türlü Edebi ve Sanatsal çalışmalar bu kapsamda ele alınarak bu branşlarda uzman tercümanlarımızca tercüme edilir.

Refakat Hi̇zmetleri̇

Uluslararası tüm ticari aktiviteleriniz için gereksinim duyduğunuz tercümanlık, danışmanlık ve refakat hizmetlerinde sizlere kurumsal çözümler sunuyor. Deneyimli ve uzman tercüman kadrosuyla, yurtdışından gelen konuklarınıza refakat hizmeti yada yurtdışına seyahatlerinizde sizlere refakat hizmeti sağlıyor.